Eenduidige bestuurlijke aanpak van drugscriminelen binnen het politiedistrict De Markiezaten

Artikel gepost: donderdag, 30 januari 2020 door Jan Stads

Eenduidige bestuurlijke aanpak van drugscriminelen binnen het politiedistrict De Markiezaten.

De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen,Woensdrecht en Tholen slaan de handen ineen bij de bestuurlijke aanpak van drugscriminelen.De aanpak rondom het sluiten van drugspanden wordt voortaan eenduidig uitgevoerd. Het maakt nietmeer uit in welke gemeente de drugscrimineel actief is. Binnen het politiedistrict De Markiezatengelden overal dezelfde uitgangspunten in de aanpak en sluitingstermijnen voor drugspanden.

Strafrecht

Drugscriminaliteit wordt door de politie en het openbaar ministerie strafrechtelijk aangepakt. Vaak resulteertdat in een gevangenisstraf, taakstraf of geldboete en inbeslagname van drugs en drugskapitaal. Dezeaanpak is gericht op het straffen van de persoon die een strafbaar feit heeft gepleegd.

Bestuursrecht

De Opiumwet biedt burgemeesters de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden als er drugs in eenpand worden aangetroffen of als er voorbereidingshandelingen met betrekking tot drugs in een pandplaatsvinden. Daarbij is niet van belang wie de overtreding heeft begaan. Het maakt niet uit of het deeigenaar, de huurder, de bewoner of een derde is. De bestuurlijke maatregel is geen straf maar eenmaatregel. Die maatregel is er op gericht om de rust in de omgeving te herstellen en om de aanloop naareen drugspand door telers, dealers, klanten en bezoekers te stoppen. Ook eventuele (brand-) gevaarlijkesituaties worden door de sluiting tegengegaan. Door samen afspraken te maken over de sluitingstermijnen,trekken de burgemeesters uit het politiedistrict de Markiezaten samen één duidelijke lijn. Niet alleen voorwetsovertreders, maar ook voor handhavingspartners en overige betrokkenen.

Verdere samenwerking

De acht gemeenten van politiedistrict De Markiezaten hadden al gezamenlijk een integraal veiligheidsplan,waarin de gezamenlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit een onderdeel is. Nu zijn ook desluitingstermijnen voor drugspanden in alle acht gemeenten gelijk getrokken, wat voorheen nog niet hetgeval was. De afspraken gelden ook voor het sluiten van drugspanden waar voorbereidingshandelingenplaatsvinden. Denk daarbij aan een hennepkwekerij in aanbouw of een drugslaboratorium waarhalffabricaten worden gemaakt.

Reacties burgemeesters

Burgemeester Steven Adriaansen (gemeente Woensdrecht) reageert als portefeuillehouder ‘Ondermijning’:“De georganiseerde criminaliteit stopt niet bij onze gemeentegrenzen. Binnen politiedistrict De Markiezatenvoorkomen we hiermee een waterbedeffect. We sluiten als georganiseerde overheid consequent opdezelfde manier de drugspanden die we -ongeacht waar- in ons district aantreffen”.

Burgemeester Han van Midden (gemeente Roosendaal) zegt als voorzitter van het politiedistrict DeMarkiezaten: “Ik ben blij dat we een volgende stap zetten in onze samenwerking binnen het politiedistrict DeMarkiezaten. We hadden al gezamenlijk een integraal veiligheidsplan. Nu hanteren we ook dezelfdeuitgangspunten en dezelfde termijnen als het gaat om het sluiten van drugspanden.”

Categorie:  Persberichten   |   Gezien:  303

Terug naar de lijst met nieuwsartikelen