Subsidie voor verkeersveiligheid

Artikel gepost: dinsdag, 21 januari 2020 door Jan Stads

Subsidie voor verkeersveiligheid in gemeente Loon op Zand

Gemeente Loon op Zand gaat dit jaar aan de slag met drie projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Dat gebeurt in de Leo XIII-straat, rondom basisschool de Touwladder en bij een belangrijke fietsroute aan de Van Haestrechtstraat. Een provinciale subsidie van zo’n € 385.000 maakt dit mogelijk. De subsidie is onderdeel van het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer van provincie Noord-Brabant.De gemeente gaat nu aan de slag met de uitvoering van drie speciale infraprojecten. Die staan voor het grootste deel in het teken van verkeersveiligheid.

Bij deze projecten zijn ook bewoners actief betrokken. Tegelijkertijd combineert de gemeente de werkzaamheden waar mogelijk met andere werkzaamheden, zoals rioleringswerkzaamheden, zodat de straten kostenefficiënt en met zo min mogelijk overlast voor omwonenden worden aangepast.

Schop in de grond Zo wordt dit jaar de Leo XIII-straat (her)ingericht naar een 30-kilometer per uur weg. Toen de streekbus nog door de straat reed was doorstroming belangrijk. Nu verkiezen gemeente en buurtbewoners veiligheid en leefbaarheid boven doorstroming.

Het tweede project waarvoor de gemeente de subsidie inzet, is de verkeersveiligheid rondom openbare basisschool de Touwladder. De oversteeklocaties worden veiliger gemaakt met snelheidsremmers en versmallingen, daarnaast plaatst de gemeente ook nieuw straatmeubilair speciaal voor de schoolomgeving.

Tot slot gaat de schop in de grond in de Van Haestrechtstraat en Wielstraat, een belangrijke fietsroute tussen Kaatsheuvel en Waalwijk. De huidige fietsvoorzieningen zijn erg smal en oncomfortabel. Fietsers ervaren de verhoogde ruggen tussen fietspad en rijbaan als gevaarlijk. Zowel het recreatief als het woon-werk fietsverkeer zal hiervan profiteren.Inzetten op gedragsverandering

Naast deze ‘harde’ projecten is de gemeente ook op andere vlakken bezig met verkeersveiligheid. Wethouder Bruijniks: “We kunnen de buitenruimte veiliger inrichten, maar mogen de menselijke factor natuurlijk niet vergeten. Gedragsverandering en gedragsbehoud vraagt om tijd, aandacht en de juiste benadering. Daarom blijven we ook in 2020 inzetten op landelijke en regionale bewustwordingscampagnes, zoals Brabant gaat voor NUL verkeersdoden en de BOB-campagne.”

Categorie:  Persberichten   |   Gezien:  176

Terug naar de lijst met nieuwsartikelen