NIEUWJAARSTOESPRAAK BURGEMEESTER STEVEN ADRIAANSEN

Artikel gepost: dinsdag, 7 januari 2020 door Jan Stads

NIEUWJAARSTOESPRAAK BURGEMEESTER STEVEN ADRIAANSEN

Datum: maandag 6 januari 2020Locatie: centrale hal gemeentehuis

Goedenavond dames en heren,Van harte welkom in de centrale hal van Kloosterhof, het huis van onze gemeente. Van harte welkom tijdens onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Een mooi moment en een goede traditie ook om elkaar een gelukkig en gezond Nieuwjaar te wensen.

Ik zie: u heeft elkaar al gevonden om dat te doen. Bij al die goede wensen sluit ik me graag aan.Mede namens de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris, griffier en alle ambtenaren wens ik u het allerbeste voor 2020. We waarderen het bijzonder dat u er vandaag bij bent. U bent er niet alleen vandaag. De meesten van u heb ik vorig jaar persoonlijk gezien en gesproken. U bent actief betrokken bij onze gemeenschap. En die betrokkenheid vraagt een gemeend woord van dank aan u allen voor uw inzet voor Woensdrecht.2019 ligt achter ons.

Iedereen kijkt daar op een bepaalde manier op terug, zo ook wij als gemeente Woensdrecht. 2019 gaat bijvoorbeeld de geschiedenis in als het jaar van 75 jaar bevrijding. Ik kijk daar met veel genoegen op terug. Woensdrecht heeft met vele betrokkenen laten zien dat we in staat zijn een stevig en waardig programma neer te zetten voor jong en oud. Ook was het een mooi voorbeeld van samenwerking met Bergen op Zoom en Steenbergen verwijzend naar de toertocht, het defilé en de herdenking op de Canadese begraafplaats. Naast de gezamenlijke activiteiten was er ruimte voor couleur locale. Dit heeft een mooi en samenhangend programma opgeleverd. We hebben met de comités afgesproken dat we willen blijven samenwerken waar het gaat om herdenken en stilstaan bij vrijheid. We willen daarbij nog meer onze jongeren betrekken.

Een bijzonder moment in 2019 was, ook voor mij persoonlijk, mijn herbenoeming als uw burgemeester. Ik werk nu zes jaar met veel plezier met raad, college, ambtelijke organisatie en vooral u samen. Vanaf deze plaats nogmaals dank voor het vertrouwen dat ik van u mocht krijgen.Ik heb er veel zin in om ook de komende jaren, samen met u, er voor Woensdrecht tegen aan te blijven gaan.Ik noemde er zojuist twee, maar zo zat 2019 vol met mooie en bijzondere momenten. Ik ga verder geen opsomming geven van wat allemaal het afgelopen jaar de revue is gepasseerd. Een beeld zegt immers meer dan 1.000 woorden. Laten we samen kijken naar de Woensdrechtse momenten van 2019.

----filmpje beeld 2019

Volgens mij een mooie terugblik op een veelzijdig jaar dat achter ons ligt. Het mooie is dat heel veel mensen hier aanwezig zich ongetwijfeld op een van de beelden in het filmpje herkend zullen hebben. 2019 was een jaar waarop we mede door uw inzet collectief trots mogen zijn.En de vraag die nu voor ligt is: Wat brengt het nieuwe jaar? Hoe zal 2020 over pakweg 360 dagen de boeken in gaan? Voor u, voor mij, voor onze gemeente, voor de Brabantse Wal of voor Nederland?Want eigenlijk is 2020 ook wel een magisch jaar. Vroeger toen ik nog (echt) jong was, leek 2020 allemaal heel ver weg. Had u dat ook? 2020 was namelijk ‘de toekomst’. Menig gemeente maakte een jaar of 25 geleden nog vergezichten met als stip op de horizon: 2020. In die visies van toen hadden gemeenten allemaal nog het idee van een maakbare wereld, en zeker van een maakbare gemeente. Met slechts een kwestie van de juiste inspanningen in de tijd konden we afstevenen op al die mooi omschreven toekomstdromen. Nu is het dan echt 2020 en niets blijkt minder waar.We zijn er steeds meer achter gekomen dat we in een grillige tijd leven, waarbij de wereld van morgen ineens weer anders kan zijn dan die van vandaag. Wie had een jaar geleden toen we hier stonden bijvoorbeeld al gehoord van de stikstofcrisis? Inmiddels is het dagelijks nieuws. Niet alleen de landbouwsector ligt onder vuur, maar ook de bouw en het verkeer. Er is duidelijk een probleem, waarbij voor halve oplossingen geen plaats mag zijn. Ook in een complexe gemeente als Woensdrecht, vanwege de ligging onder de rook van Antwerpen en de aanwezigheid van beschermde natuurgebieden, moet voor onze inwoners en ondernemers weer gebouwd kunnen worden. Pas wanneer ook onze plannen kunnen worden vlot getrokken hebben Den Haag en Den Bosch hun huiswerk goed gedaan.Het zijn ook grillige tijden waar het gaat om de gemeentefinanciën. Precies vijf jaar geleden kregen alle gemeenten er nieuwe taken bij op het gebied van zorg, jeugd en werk.

Nu wordt het heel veel gemeenten pijnlijk duidelijk dat er veel te weinig geld vanuit Den Haag is meegegeven om deze taken naar behoren uit te kunnen voeren. Daar ligt nu ook de grootste financiële zorg in onze gemeente. Woensdrecht is zeker geen armlastige gemeenten, maar met spaargeld moet je niet al te lang je gewone uitgaven doen. Dat houden we niet al te lang vol, om het maar even huiselijk te zeggen.Deze maand gaan de gemeenteraad en het college aan de slag om ervoor te zorgen dat er meerjarig weer een gezond financieel perspectief kan komen te liggen. En dat is best een uitdaging. Eigenlijk is er maar een echte goede oplossing, namelijk dat Den Haag zorgt voor voldoende geld dat nodig is voor onze jeugd- en zorgtaken. Ik ben ervan overtuigd dat we ook deze financiële opgave te boven zullen komen, waarbij we niets zullen afdoen aan ons profiel van moderne, aantrekkelijke en complete gemeente.Want dat laatste mogen we zeker niet vergeten.

Er gebeuren hier in Woensdrecht heel veel mooie dingen. We mogen trots zijn op het feit dat onze inwoners afgelopen jaar het leven in Woensdrecht wederom met een oordeel van 7,7 hebben weten te waarderen. Laten we ervoor zorgen dat we dit mooie cijfer ook de komende jaren kunnen handhaven.2020, we zijn een nieuw decennium begonnen. Nieuwe tijden breken ook aan op onze vliegbasis met de komst van de joint strike fighter naar Nederland. En dat heeft echt betekenis. Hebt u die kop onlangs in BN DeStem en zelfs het AD gezien? ‘Heel de wereld kijkt naar Woensdrecht’. Mooi toch? Als heel de wereld naar ons kijkt, dan zijn we het wel aan onze stand verplicht om daar ook een succes van te maken. Er is een hele grote behoefte aan een goed aanbod van technisch geschoold personeel. En we zullen voor deze medewerkers moeten zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in Woensdrecht en op de Brabantse Wal. We zetten hier graag de schouders onder.We zien dat nieuwe vraagstukken zich aandienen.

Denk bijvoorbeeld ook aan de toenemende afhankelijkheid van arbeidsmigranten voor onze economie. Daar hoort een huisvestingsopgave bij, waarbij we de betekenis die dit heeft voor de leefbaarheid van de dorpen goed in de gaten moeten houden. We zullen ook antwoorden moeten formuleren op wat de groeiende instroom van Belgische inwoners doet met het samen leven in een dorpsgemeenschap als Putte. We gaan hier in 2020 mee aan de slag.Nieuwe tijden breken aan, een nieuwe generatie staat op. Onze jeugd wil zich graag inzetten voor onze samenleving. Dat blijkt steeds weer uit de vele scholenbezoeken van de groepen 7 en 8 aan ons gemeentehuis. De jeugd maakt zich zorgen over het klimaat, zwerfafval en sociaal zwakkeren om ons heen. Keer op keer is dit een terugkerend thema tijdens deze bezoeken. Niet omdat ik er over begin, maar omdat ze zelf met dit thema komen. En wat te denken van onze ‘jeugdburgemeesters voor 1 dag’ Siem en Jaap. Niet omdat ik dit wilde introduceren, maar omdat ze zelf de stap hebben gezet door mij te mailen. Mooi is ook het initiatief van de Jongerenraad en onze jonge raadsleden. Tijdens een borrel gingen zij met jongeren in gesprek over hetgeen hen boeit en bindt aan het leven in Woensdrecht. Meer van dergelijke bijeenkomsten zullen volgen. Het zijn allen stuk voor stuk voorbeelden van betrokkenheid die we moeten koesteren. We moeten zuinig zijn op onze jonge inwoners. Dat betekent ook dat zij in staat gesteld moeten worden om in onze gemeente te blijven wonen, juist in een krappe woningmarkt. Het is goed dat college en raad nu samen op zoek gaan naar mogelijkheden om de betaalbaarheid van een woning voor jongeren te vergroten.

Dames en heren, ik kom tot een afronding. Er ligt een nieuw decennium voor ons. We weten niet hoe 2020 de geschiedenis zal ingaan. Wat gaat 2020 ons verder brengen In dit magische jaar? Het is een jaar waar op voorhand geen grote activiteiten, verkiezingen of evenementen gepland staan. Of misschien toch wel. Want in deze zomer komen we in Spaanse sferen met de doorkomst van de Vuelta. De Rijzendeweg en de Scheldeweg zullen de etappe voorzien van de voor West-Brabantse begrippen nodige hoogtemeters.En verder in 2020? We weten het niet. Gelukkig maar. Dat betekent overigens niet, dat we ons het nieuwe jaar maar ‘moeten laten overkomen’. Afwachten wat ervan komt. Nee, we hebben wel degelijk veel mogelijkheden om ook zelf aan het stuur van 2020 te zitten.En als je dan stuurt of mee stuurt, dan maak je uiteraard gebruik van de ervaringen die je hebt opgedaan. Dan bouw je voort op de goede, sterke punten. Maar je moet ook willen leren van dingen die minder goed gingen. Aan anderen en jezelf toegeven dat iets ook anders had gekund werkt dan het beste.Nieuwe tijden, laten we er samen iets van maken. In dat ‘Samen’ en ‘iets van maken’ ligt nu net de kracht van Woensdrecht. Daar zijn we goed in. Door samenwerking komen mooie dingen tot stand. En Woensdrechtenaren koesteren een ‘can do’ mentaliteit, steken waar nodig zelf de handen uit demouwen en zijn betrokken bij hun woonomgeving. En dat is maar goed ook. Want in een veelzijdige gemeente waarin het goed toeven is realiseren we ons maar al te goed dat we afhankelijk zijn van al die vrijwilligers, verenigingen, mantelzorgers, welzijnsorganisaties, corporaties, bedrijven en actieve inwonersZij zijn nodig om ons gevoel van goed wonen, leven en werken in Woensdrecht ook voor de toekomst te kunnen borgen. In deze ambitie willen we uw partner zijn en blijven. We hebben een sterke hechte gemeenschap. Dus ‘doe mee’ en ‘denk mee’.Vanaf deze plaats wil ik u allen bedanken voor uw inzet en de prettige samenwerking afgelopen jaar. 2020 ligt voor ons. Ik sluit af waarmee ik begonnen ben: u alle goeds voor 2020 te wensen.Dank voor uw aandacht !

Categorie:  Persberichten   |   Gezien:  165

Terug naar de lijst met nieuwsartikelen