Zundert - 14-11-2018 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Bijeenkomst Napolonroute.

NAPOLEON ROUTE

LIVING STATUE BIJ DE BRAINSTORMSESSIE NAPOLEON ROUTE

Afgevaardigden van gemeenten, heemkundekringen en vrijetijdsbedrijven waren woensdagmiddag in Zundert om samen te brainstormen over de Napoleonsroute. Het doel was om meer te "ontdekken" over de mogelijkheden die de weg Brabant en specifiek Zundert kan bieden.

Als eerste kwamen de Zundertse burgemeester Leny Poppe-de Looff en commissaris van de Koning Wim van de Donk aan het woord. Beide lieten duidelijk blijken hoe belangrijk de betekenis van de weg was voor het Brabantse deel. In 1810 werd de weg door Napoleon aangelegd tussen Antwerpen en Amsterdam om zijn goederen en militairen te verplaatsen. De circa 500 kilometer lange weg had een grote economische betekenis voor de omgeving. Commissaris Van de Donk noemde de route een kans voor de regio om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Marcel Otterspeer maakte voor gemeente, Pix4Profs en 200% Zundert een indrukwekkende impressie.