SURINAME, PARAMARIBO, LEPRA BRUG, GERARDUS MAJELLA, TOEGANGSBRUG TOT VROEGERE LEPRA KOLONIE, EX HANSEN, GWASI SIKI VRIJ VERTAALD LEPRA ZIEKTE EEN WOORD UIT DE SURINAAMSE TAAL SRANANTONGO, FRATERS VAN TILBURG, ZUSTERS VAN LIEFDE. GEZIEN VANAF LANDS HOSPITAAL. Foto Jan Stads / Pix4Profs

MAJELLA STICHTING

Brug als monument

Het katholieke Majella lag veel dichter bij Paramaribo dan Bethesda. In navolging van de katholieken verzocht de Evangelische Broeder Gemeente de eigen leprozerie in de richting van de stad te verplaatsen. In 1934 werd dit verzoek ingewilligd. De nieuwe leprozerie werd Nieuw Bethesda genoemd en kwam in de nabijheid van de (huidige) haven. Op een straatnaambordje na is er tegenwoordig geen spoor meer van te bekennen. Dit in tegenstelling tot de katholieke Majella Stichting. Hiervan zijn een paar huisjes bewaard en de brug over de Sommeldijkse Kreek. Deze brug moest een leprapatiënt oversteken in het besef dat hij er nooit meer in levende lijve over terug zou keren. Het zou een idee zijn om deze brug een monumentenstatus te geven als een uniek historisch monument voor alle Surinaamse mensen die ooit lepra hebben gehad.