LIMBURG, SALUT SEGIETERE IN SINT GEERTRUID. Foto Jan Stads / Pix4Profs De historische veldartillerie en de Gele Rijders waren aanwezig bij het feest ter ere van het tweehonderd-jarig bestaan van schutterij Sint Joseph. Zij en vele anderen gaven in Sint Geertruid een impressie van het soldatenleven ten tijde van de oprichting.

SINT GEERTRUID

LIMBURG, SINT GEERTRUID.
"Tweehonderd jaar geleden werd in het Limburgse Sint Geertruid schutterij Sint Joseph opgericht.
De schutterij werd belast met de handhaving van de dagelijkse orde. Indien nodig hielp ze ook bij
het verdedigen van de regio tegen invallen van buitenaf. Hoewel de leden bestonden uit burgers,
kende de schutterij een militaire rangindeling en stonden zij onder leiding van een kapitein.
In de loop der tijd werd de ordehandhaving overgenomen door professionele politieagenten. De
schutterij bleef bestaan, maar kreeg een meer sociale functie.
Om het tweehonderdjarig jubileum te vieren organiseert schutterij Sint Joseph een groot feest
onder de naam Salút Segietère. Omdat de schutterij sterk is verbonden met verleden en traditie,
zijn er groepen uitgenodigd die zich bezig houden met het in stand houden van oude ambachten
en het naspelen van historische gebeurtenissen.
Tijdens het feest tonen ambachtslieden hun vaardigheden in boekdrukkunst, spinnen, het maken
van kaas en stroop, het hoeden van een kudde schapen met behulp van honden en het jagen met
roofvogels. Tegelijkertijd beelden figuranten in nauwkeurig gereconstrueerde kampementen het
soldatenleven ten tijde van de Franse Revolutie en de Tachtig Jarige Oorlog uit."