TILBURG, FACTORIUM, AFSCHEID DIRIGENT HENNIE RAMAEKERS, JUBILARISSEN. Foto Desirée Brooks-Mulders

DONATEURSCONCERT

Een goed gevuld Factorium was zatermiddag 29 juni het decor voor een bijzondere Caecilia happening. Partners, donateurs, relaties en trouwe fans konden eerst genieten van een mooi concert met zeer verrassende solistische optredens van een aantal koorleden. Wat een talentvolle zangers hebben wij …! Het publiek genoot van een mooi, afwisselend concert, voor de laatste keer onder leiding van Hennie Ramaekers en zoals gebruikelijk gesteund door onze supergoede pianist Iskander Zalialdinov. Na het slotapplaus volgden de onderdelen vieren en uitzwaaien!

“Vieren” . Tot “Gouden Koorlid 2013″ was door het koor Jan Wolfkamp gekozen. Jan verzorgt al jaren op uiterst punctuele wijze de leden- en presentieadministratie van het koor. Ook is Jan ieder jaar betrokken bij de succesvolle decemberzegelactie “Tilburgse iconen”. Onder luid applaus mocht hij de bokaal in ontvangst nemen, ontving hij een speciaal “december-zegel” presentje en werd zijn echtgenote voor haar steun met een boeket bedankt.

Vervolgens mooie woorden van waardering voor twee jubilarissen, te weten Jan Holleman (25 jaar) en Frank IJpelaar (40 jaar), gesproken door achtereenvolgens Harry van den Hout en Peter Galle. De voorzitter van het KNZV afdeling Brabant/Zeeland speldde hen de bijbehorende versierselen op, ze ontvingen het getuigschrift , een mooie actiefoto en er was natuurlijk een bos bloemen voor de echtgenotes Jenny en Mieke.

“Uitzwaaien”. Dat gold natuurlijk Hennie Ramaekers, sinds 1996 dirigent van het koor. De 17 jaren van zijn dirigentschap hebben veel betekend voor Caecilia, zowel kwalitatief als kwantitatief. Onvergetelijk zijn de prachtige concerten, zijn vakmanschap, de onuitputtelijke energie, het natuurlijk overwicht, de didactische kwaliteiten en….. zijn humor! Adieu Hennie, we wensen je veel succes in Zwolle en het ga je goed…..!

Voordat voorzitter Harry aan zijn toespraak begon, was er eerst een verrassende toegift. Onder leiding van vervangend dirigent Marianne Maessen klonk er een verrassende versie van Verdi’s Slavenkoor, deze keer niet in het Italiaans, maar in onvervalsd Hollands met een door Fré Mulder gemaakte tekst, geïnspireerd op het vertrek van Hennie.

Er was uiteraard een mooie toespraak, Hennie werd benoemd tot ere-dirigent, ontving een oorkonde en een setje prachtige actie-foto’s. Ook Hennie’s echtgenote werd nadrukkelijk in het dankwoord betrokken. Tot slot een langdurige, staande ovatie als bewijs van de enorme waardering van “zijn” publiek en “zijn” mannen…..