TILBURG, ZUIDERKWARTIER, CAECILIA ANDERS, KTM SINT CAECILIA, TALENTEN EN HOBBIES VAN KOORLEDEN EN HUN PARTNERS. Foto Desirée Brooks-Mulders / Pix4Profs

CAECILIA ANDERS

Méér dan alleen een koor: ‘Caecilia Anders...’
Met ‘Caecilia Anders … ‘ willen we onze vereniging eens anders belichten. Wij zijn een club met zo’n 100 leden, met vogels van allerlei pluimage met evenzeer getalenteerde partners, met boeiende hobbies en interesses. Op 27 oktober 2013 lieten de Caecilianen zich van deze andere kant zien. Het Zuiderkwartier was die middag gevuld met een gezellige wirwar van stands, kramen, met video-voorstellingen en diverse optredens van natuurlijk het mannenkoor, deze keer onder leiding van 2e dirigent Marianne Maessen-Scherjon, de groep T-Sing en een heus familiecombo. De goedbezochte middag ademde een gezellige en ongedwongen sfeer en is zeker voor herhaling vatbaar.